Фан

Ўзбекистон Республикаси ИИВ ЁХОТМ профессор-ўқитувчилари таркибидан илмий даража ва унвонларга эга бўлган ходимлар тўғрисида маълумот

bam Мактабнинг «Технологик жараёнларда ёнғин хавфсизлиги» кафедраси профессори, техника фанлари доктори, Бахтиёр Абдугафурович Мавлянкариев 1999 йилла Москва шахридаги ихтисослашган илмий кенгашда 05.26.03 БАТ ва Ёнғин хавфсизлиги йўналишида докторлик диссертациясини ќимоя қилган.
RSR Мактабнинг «Гуманитар ва ижтимойи-иқтисодий фанлар» кафедраси профессори, полковник Рузимбой Собурович Реимбаев Москва давлат университети қошидаги ихтисослаштирилган кенгашда 1988 йилда номзодлик диссертациясини ќимоя қилган.
ijy Мактабнинг «Умумилмий фанлар» кафедраси профессори, физика-математика фанлари номзоди, доцент, подполковник Исмаил Жўраевич Юлдашев 1990 йилда Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Математика институти қошидаги ихтисослаштирилган кенгашда Математик статистика ва эҳтимоллар назарияси йўналиши бўйича номзодлик диссертациясини ќимоя қилган.
dfk Мактабнинг «Гуманитар ва ижтимойи-иқтисодий фанлар» кафедраси доценти, тарих фанлар номзоди, подполковник Д.Ф.Ќошимова ЎР ФА Тарих институти қошидаги ихтисослаштирилган кенгашда 1997 йилда ихтисослаштирилган кенгашда 07.00.09 Тарихшунослик, манбаашунослик ва тарихий тадқиқотлар усуллари йўналиши бўйича номзодлик диссертациясини ќимоя қилган.
bti Мактабнинг Илмий тадқиқот ва таҳрир-нашриёт фаолиятини ташкиллаштириш бўлими бошлиғи, техника фанлар номзоди, подполковник Бахром Тошмуратович Ибрагимов 2009 йилда ихтисослаштирилган кенгашда Самарқанд давлат архитектура қурилиш институти қошидаги ихтисослаштирилган кенгашда 05.26.03. Ёнғин ва саноат хавфсизлиги ва 05.23.01 Қурилиш конструкциялари, бино ва иншоотлар йўналишлари туташлигида нозодлик диссертациясини ќимоя қилган.
bvv Умумилмий фанлар кафедраси профессори, физика математика фанлари номзоди Бахтиер Вахабович Вахобов 1993 йилда ихтисослаштирилган кенгашда Тошкент Давлат Университети қошидаги ихтиослаштирилган кенгашда 05.13.18. Математик моделлаштиришнинг назарий асослари йўналиши бўйича номзодлик диссертациясини ќимоя қилган.
shua Мактабнинг Илмий-текшириш маркази бошлиғи ўринбосари, физика-математика фанлари номзоди, подполковник Шавқиддин Убайдуллаевич Абдуллаев 2000 йилда Самарқанд давлат Университети қошидаги ихтисослаштирилган кенгашда 01.04.05 Оптика йўналиши бўйича номзодлик диссертациясини ќимоя қилган.
iis Мактабнинг «Умумкасбий фанлар» кафедраси бошлиғи, техника фанлари номзоди, доцент, подполковник Икромжон Иминжонавич Сиддиқов 1999 йилда Тошкент Архитектура қурилиш институти қошидаги ихтисослаштирилган кенгашда 05.23.05. Қурилиш материаллари ва ашёлари йўналиши бўйича номзодлик диссертациясини ќимоя қилган.
faa Гуманитар ва ижтимойи-иқтисодий фанлар кафедраси доценти, педагогика фанлари номзоди, Фарход Атабаевич Атабаев 1994 йилда Тошкент давлат педагогика институти қошидаги ихтисослаштирилган кенгашда 13.00.01. Педагогика тарихи ва назарияси йўналиши бўйича номзодлик диссертациясини ќимоя қилган.
shek Мактаб катта илмий-ходимлар изланувчилар институти 2-босқич талабаси майор, Шухрат Эргашевич Қурбанбаев кимё фанлари номзоди 2004 йилда Ўзбекистон Республикаси фанлар Академияси Умумий ва ноорганик кимё институти қошидаги ихтисослаштирилган кенгашда 02.00.11- Каллоид ва менбраналар кимёси йўналиши бўйича номзодлик диссертациясини ќимоя қилган.
ddb Мактабнинг «Гуманитар ва ижтимойи-иқтисодий фанлар» кафедраси бошлиғи, подполковник Дониёр Давронович Бахранов тарих фанлари номзоди, 1997 йилда Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Тарих институти қошидаги ихтисослаштирилган кенгашда 07.00.02. Ватан тарихи йўналиши бўйича номзодлик диссертациясини ќимоя қилган.
uay Мактабнинг «Технологик жараёнларнинг ёнғин хавфсизлиги» кафедраси бошлиғи подполковник, техника фанлари номзоди, Ёқубов Улуғбек Атхамович 2012 йилда Тошкент кимё технологиялари институти қошидаги ихтисослаштирилган кенгашда 05.17.11. Силикат ва қийин эрийдиган нометал материаллар технологияси йўналиши бўйича номзодлик диссертациясини ќимоя қилди.