Касбий фаолиятнинг ҳуқуқий асослари ва бошқарувни ташкиллаштириш кафедраси

 gif1

Кафедранинг хизмат фаолияти йўналиши

«Ички ишлар идораларида бошқарувни ташкиллаштириш» ва «Касбий фаолиятнинг ҳуқуқий асослари» кафедралари билан бирлаштирилиб, «Касбий фаолиятнинг ҳуқуқий асослари ва бошқарувни ташкиллаштириш» кафедраси 2014 йил июль ойида ташкил қилинди. Кафедрада  ўқув, илмий-услубий, илмий-тадқиқот, ташкилий-услубий, маънавий-маърифий ва тарбиявий ишлар ЎзР ИИВнинг 2014 йил 6 августдаги 109-сонли буйруғи билан тасдиқланган «Ўзбекистон Республикаси ИИВ олий таълим муассасаларида ўқув жараёнини ташкил этиш тўғрисида йўриқнома» асосида ташкиллаштирилади. Кафедранинг   асосий ва муҳим йўналиши сифатида — таълимнинг замонавий усул ва кўринишларини,  янги информацион ва педагогик технологияларини ўқув жараёнига кенг тадбиқ қилиш асосида,  ихтисослик ва ҳуқуқий фанлари асосларини ўргатиш, олинган назарий билимларни амалий масалаларни ечишда қўллай билиш кўникмаларини шакллантириш, турли масалалар учун дастурлар тузиш каби масалаларга қаратилган.

         Кафедранинг штат таркиби.

«Касбий фаолиятнинг ҳуқуқий асослари ва бошқарувни ташкиллаштириш» кафедраси 2014 йил июль ойида ташкил қилинган бўлиб, штат таркиби бўйича 7 та ходимдан иборат бўлиб, улардан асосан кафедрада педагог ходимлар тоифасига кирувчи
1 нафар кафедра бошлиғи, 2 нафар доцент лавозими хисобидан катта ўқитувчи ва ўқитувчи, 2 нафар катта ўқитувчи, 1 нафар ўқитувчи ҳамда 1 нафар кабинет бошлиғи фаолият олиб борадилар, улардан:

 • Кафедра бошлиғи т.ф.н. доценти подполковник Д.Д.Бахронов;
 • Кафедра катта ўкитувчи подполковник Р.А.Абсаломов;
 • Кафедра катта ўкитувчи вакант;
 • Кафедра доценти вакант;
 • Кафедра ўқитувчиси майор Ў.Р.Абдушарипов;
 • Кафедра ўқитувчиси капитан А.Б.Ахмедов;
 • Ўқув методик кабинет бошлиғи вакант.

 

Кафедра бошлиғи т.ф.н. доценти –  подполковник Бахронов Дониёр Давронович - Юқори илмий салоҳият ва педагогик тажрибага эга бўлиб 50 дан ортиқ илмий ишлар (дарслик, ўқув қўлланма, ўқув дастури, методик материаллар, маърузалар курси, илмий мақолалар) муаллифи.

Кафедра катта ўқитувчи подполковник Р.А.Абсаламов ЎзР ИИВ ЁХОТМнинг магистратура факультетини «Ёнғин хавфсизлиги» мутахассислиги бўйича 2004 йилда тамомлаган. Кафедранинг «Давлат ёнғин хавфсизлиги хизмати кадрлари билан ишлашни ташкиллаштириш» фанидан маъруза ва амалий машғулотларини ўтказади. Ўз функционал мажбуриятларидан келиб чиқиб, кафедра фанларидан илмий-тадқиқот ишлари олиб боради ва тингловчилар билан илмий-тадқиқот ишлари ўтказишни ташкил қилади, кафедранинг ўқув-услубий ишларини такомиллаштиради. Подполковник Р.А.Абсаломов томонидан 43 дан ортиқ илмий, илмий-оммабоп мақолалар, 6 та ўқув ва услубий қўлланмалар тайёрланган.

Кафедранинг ўқитувчиси майор Ў.Р.Абдушарипов ЎзР ИИВ ЁХОТМнинг «Ёнғин хавфсизлиги» мутахассислиги бўйича 2006 йилда тамомлаган. Кафедранинг «Давлат ёнғин хавфсизлиги хизмати фаолиятида бошқарувни ташкиллаштириш» фанидан амалий машғулотларини ўтказади. Ўз функционал мажбуриятларидан келиб чиқиб, кафедра фанларидан илмий-тадқиқот ишлари олиб боради ва тингловчилар билан илмий-тадқиқот ишлари ўтказишни ташкил қилади, кафедранинг ўқув-услубий ишларини такомиллаштиради. Илмий-тадқиқот ишларида майор Ў.Р.Абдушарипов Олий мактабда 2016 йилгинг 18 ноябрь кууни “Ёқилги-энергетика комплекслари объектларининг саноат ва ёнғин хавфсизлиги” мавзусида ўтказилган илмий амалий конференция материаллари тўпламида 2 та тезис маърузалари чоп этилди,  1 та ўқув услубий қўлланма устида ишламоқда.

Кафедранинг ўқитувчиси капитан А.Б.Ахмедов ЎзР ИИВ ЁХОТМнинг «Ёнғин хавфсизлиги» мутахассислиги бўйича 2010 йилда тамомлаган. Кафедранинг «Давлат ёнғин хавфсизлиги хизмати фаолиятида бошқарувни ташкиллаштириш» фанидан маъруза ва амалий машғулотларини ўтказади. Ўз функционал мажбуриятларидан келиб чиқиб, кафедра фанларидан илмий-тадқиқот ишлари олиб боради ва тингловчилар билан илмий-тадқиқот ишлари ўтказишни ташкил қилади, кафедранинг ўқув-услубий ишларини такомиллаштиради. Катта лейтенант А.Б.Ахмедов томонидан 39 та илмий, илмий-оммабоп мақолалар, 10 та ўқув ва услубий қўлланмалар тайёрланган.

 Фанларнинг бириктирилиши

Кафедрага 10 та фан бириктирилган бўлиб, кафедра ўқитувчилари ўқув машғулотларини рейтинг тизими асосида ташкиллаштирадилар. Жумладан, «Давлат ёнғин назорати» фанидан маъруза ва амалий машғулотларни 4-босқич курсантларига ва ЎзР ИИВ Академия СТТОК курсантларига «Ёнғинларни олдини олиш ишларини ташкиллаштириш» фанидан маъруза машғулотларини ҳамда ушбу фанидан кафедра катта ўқитувчиси подполковник Р.А.Абсаламов, «Давлат ёнғин хавфсизлиги хизмати кадрлари билан ишлашни ташкиллаштириш» фанидан маъруза ва амалий машғулотларни 5-босқич ва малака ошириш факультети тангловчи курсантларига подполковник Р.А.Абсаламов; «Давлат ёнғин хавфсизлиги хизматида бошқарув» фанидан маъруза ва амалий машғулотларни 4-босқич курсантларига ҳамда ушбу фанидан малака ошириш факультетида капитан А.Б.Ахмедов, ЎзР ИИВ Академия СТТОК курсантларига «Ёнғинларни олдини олиш ишларини ташкиллаштириш» фанидан амалий машғулотларини капитан А.Б.Ахмедов, «Давлат ёнғин хавфсизлиги хизматида бошқарув» фанидан маъруза ва амалий машғулотларни 4-босқич курсантларига, «Ёнғин хавфсизлиги асослари» фанидан амалий машғулотларини
3-босқич курсантларига ва ЎзР ИИВ Академия СТТОК курсантларига «Давлат ёнғин хавфсизлиги хизматида бошқарув» фанидан маъруза ва амалий машғулотларини капитан А.Б.Ахмедов; «Ҳуқуқшунослик, Ўзбекистон Республикаси Конституцияси» фанидан 1-босқич ва «Инсон ҳуқуқлари» фанидан 2 ва 3-босқич ҳамда «Ички ишлар идораларида хизмат фаолиятида ҳуқуқий асослари»  фанидан 3-босқич, «Жиноят ва жиноят-процессуал ҳуқуқи» ва «Ички ишлар идораларида иш юритиш» фанларидан маъруза ва амалий машғулотларини 5-босқич курсантларига, «Маъмурий ва фуқаролик ҳуқуқи» фанидан маъруза ва амалий машғулотларини 4-босқич курсантларига кафедра кафедра бошлиғи Д.Д.Бахронов ва кафедра катта ўқитувчиси подполковник Р.А.Абсаломовлар томонидан дарс машғулотлари олиб борилади.

Ўзбекистон Республикаси ички ишлар органлари ва тизимларининг ходимлари, ҳарбий хизматчилари билан малака ошириш, қайта тайёрлаш ва касбий тайёргарлик ўқув йиғинлари ташкил этилиб, малака оширишга келган ушбу тингловчилар билан “ДЁН”, “ДЁХХФТБваИЮ”, “ДЁХХКБИ”, “ЁХХХА”, “КФҲА” фанларидан 250 соат дарс машғулотлари олиб борилди.

Шунингдек, мактаб Малака ошириш факультетига шартнома асосида ўқишга келган АК  “УЗНЕФТЬМАХСУЛОТ”, АК “УЗТРАНСГАЗ”,  СП ООО «Asia Trans Gas», АК «Узнефтегаздобыча» ҳамда бошқа корхона, ташкилот, муассаса ва хўжалик юритувчи субъектларнинг раҳбар, инженер-техник ва ёнғин хавсизлиги учун жавобгар шахсларини «Ёнғин хавфсизлиги» курси бўйича “ДЁН” ва “ДЁХХФТБваИЮ” фанларидан 84 соат дарс машғулотлари олиб борилди.

Моддий-техник таъминоти

«Касбий фаолиятнинг ҳуқуқий асослари ва бошқарувни ташкиллаштириш» кафедрасида 4 та ўқув аудиториялар синфи, кафедра бошлиғи хонаси  ҳамда ўқитувчилар хонаси мавжуд бўлиб, ўқув корпусининг 2-қават йўлакчаси илмий-техник стендлар билан жиҳозланган. Ўқитишнинг техник воситалари сифатида кафедрада телевизор, DVD, 2 та мультидиапроектор экранлари билан, 6 та компьютер мавжуд бўлиб, ўқитилаётган фанлар бўйича барча мавзулардан компьютер слайдлари тайёрланган. Шунингдек, 45 та стенд ва 20 та плакатлар, фанлардан мавзулар бўйича тарқатма материаллар мавжуд.

 Кафедра фаолияти

Бугунги кунда кафедра жамоаси ўқув жараёнини такомиллаштириш ва тайёрланаётган мутахассисларнинг ҳар томонлама баркамоллигига эришиш, шу билан бир қаторда Ўзбекистон Республикасининг «Таълим тўғрисида»ги Қонуни ҳамда «Кадрлар тайёрлаш миллий дастури» талабларини тўлиқ бажариш йўлида муайян ишларни амалга оширмоқдалар. Кафедранинг барча фанлари бўйича давлат тилидаги етарли ўқув адабиётлар билан таъминлаган, фанлар бўйича маърузаларнинг электрон  версиялари тўлиқ ишлаб чиқилган ва ўқув жараёнида кенг қўлланилади. Кафедра ўқитувчилари томонидан ўтган йиллар мобайнида ЎзР ИИВ ЁХОТМнинг «Дарслик, ўқув-услубий ва бошқа адабиётлар нашр этиш» ва «Илмий-тадқиқот ва ўқув услубий ишлари» йиллик режалари асосида 100 га яқин илмий мақолалар, 10 га яқин услубий кўрсатмалар ва 8 та маъруза матнлари тўплами чоп этилган.

Кафедрада тингловчилар билан илмий-тадқиқот ишлари олиб бориш мақсадида 9 фанда илмий тўгараклар ташкил қилинган бўлиб, ўқув йили учун ишлаб чиқилган режа асосида ишлар амалга оширилмоқда. Илмий тўгараклар фаолиятида асосий эътибор кафедрада ўқитилаётган фанларини янада чуқурроқ ўрганишларига, шунингдек олган билимларини касбий фаолиятларига боғлиқ амалий масалаларни ҳал қилишда қўллай билишларига қаратилади. Шунингдек, курсантлар кафедрада тайёрланаётган стендлар учун материаллар ва компьютер слайдлари тайёрлашда иштирок этадилар. Кафедра ўқитувчилари раҳбарлигида 9 фанларидан курсантлар ҳар йили ўтказиладиган талабалар ўртасидаги мактаб миқёсидаги олимпиадаларида фаол иштирок этиб келмоқдалар.

Кафедра ўқитувчилари томонидан ўқув йили мобайнида фанлардан машғулотларни ўтказишда ўқитишнинг интерфаол усуллари кенг қўлланилмоқда. Ўқитувчилар томонидан машғулотларда «ақлий ҳужум», кейс-стади, гуруҳлар билан ишлаш, савол-жавоблар каби интерфаол усулларнинг кенг қўлланилиши — машғулотларнинг сифатини янада яхшилашда ва курсантларнинг машғулотларда фаоллигини оширишда ижобий таъсир кўрсатмоқда.

Кафедранинг Олий ўқув юртлари билан амалий ҳамкорлиги

Кафедранинг бошқа олий ўқув юртлари билан алоқаси яхши йўлга қўйилган бўлиб, жумладан, 4 шартнома тузилган, бўлар:

 1. ЎзР ИИВ ЁХОТМ «КФҲАваБТ» кафедраси 2014 йилнинг 14 феврал куни ЎзР ИИВ Академияси “Ички ишлар идораларида бошқарувни ташкил этиш” кафедраси билан ўзаро ҳамкорлик шартномаси тузилди;
 2. ЎзР ИИВ ЁХОТМ «КФҲАваБТ» кафедраси 2014 йилнинг 10 ноябрь куни Тошкент давлат юридик университети “Фуқаролик процессуал ва хўжалик процессуал ҳуқуқи” кафедраси билан ўзаро ҳамкорлик шартномаси тузилди;
 3. ЎзР ИИВ ЁХОТМ «КФҲАваБТ» кафедраси 2015 йилнинг февраль ойида Инсон ҳуқуқлари бўйича Ўзбекистон Республикаси Миллий маркази билан  ўзаро ҳамкорлик шартномаси тузилди;
 4. ЎзР ИИВ ЁХОТМ «КФҲАваБТ» кафедраси 2015 йилнинг феврал ойида ЎзР ИИВ ЁХББ “Ёнғинни олдини олиш ва ёнғин назоратини ташкил этиш бўлими”, «Кадрларни танлашни, касбий тайёргарлигини ташкил этиш ва ижтимоий-ҳуқуқий ҳимоялаш бўлими”, “Ахборот-таҳлил ва услубий таъминот бўлими” ва “Ёнғин техник лаборатория”лари билан ўзаро ҳамкорлик шартномаси тузилди.

Ушбу шартномалар          ўқув-услубий, илмий-тадқиқот, маънавий-маърифий ишларни олиб бориш ва кадрлар тайёрлаш сохасидаги ўзаро хамкорлик тўғрисида тузилган.

Тузилган шартномалар беш йил муддатга тузилди ва тарафлар имзолаши билан кучга кирди. Ушбу шартномаларнинг амал қилиш муддати тугаши пайтида ҳеч қайси тараф уни бекор қилиш ҳақида хоҳиш билдирмаса, шартнома ўша муддатга қайта тузилган ҳисобланади.

«КФҲАваБТ» кафедраси ўзаро ҳамкорлик қилиш юзасидан 2015/2016-ўқув йили мобайнида 2016 йилнинг 14 феврал куни ИИВ Академияси “Ички ишлар идораларида бошқарувни ташкил этиш” кафедраси билан ўзаро ҳамкорлик шартномаси,
2015 йилнинг 10 ноябрь куни Тошкент давлат  юридик университети “Фуқаролик процессуал ва хўжалик процессуал ҳуқуқи” кафедраси, 2015 йил февраль ойида Инсон ҳуқуқлари бўйича Ўзбекистон Республикаси Миллий маркази ҳамда 2016 йил февраль ойида Ўзбекистон Республикаси ИИВ ЁХББнинг “Ёнғинни олдини олиш ва ёнғин назоратини ташкил этиш бўлими”,  «Кадрларни танлашни, касбий тайёргарлигини ташкил этиш ва ижтимоий-ҳуқуқий ҳимоялаш бўлими”, “Ахборот-таҳлил ва услубий таъминот бўлими” ва “Ёнғин техник лаборатория”лари билан ўзаро ҳамкорлик қилиш шартномалари биринчи раҳбарлар томонидан тасдиқланди. Шартнома нусҳалари Мактаб мактабнинг “ИТваТНФТ” булимига тақдим этилган.

- Қонунчилик тарғиботи йўналишида кафедра ҳодимлари томонидан
Мактаб ўқув курслари билан Ўзбекистон Республикасининг 2014 йил 14 май кунидаги “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида”ги Қонуни, Ўзбекистон Республикасининг 2014 йил 3 декабрь кунидаги “Жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари тўғрисида”ги Қонуни, “Электрон ҳукумат тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикасининг Қонунларининг мазмун моҳиятини тушунтириб бериш бўйича қўшимча факультатив машғулотлари ўтказилди. Шу каби факультатив машғулотларини ўтказиш бўйича Мактаб бошлиғининг биринчи ўринбосари томонидан тасдиқланган режа-жадвалига асосан 2016/2017 ўқув йилининг иккинчи ярим йиллигида Мактаб доимий ва ўзгарувчан шахсий таркибига қўшимча дарс машғулотлари ташкил этилди.

Шартномалар ижроси бўйича кафедранинг юридик фанларидан тузилган методик услубий режалар ҳамда ишчи дастурларга тақризлар олинди. 2015 йил 20 ноябрь куни Ўз.Р. Фавқулотда вазиятлар вазирлиги Фуқаро муҳофазаси институтида “Зилзила оқибатида юзага келган фавқулотда вазиятларда аҳолининг хавфсизлигини таъминлаш” мавзусидаги, 2014 йил 12 декабрь куни Тошкент давлат юридик университетида “Суд ҳуқуқ ислоҳатлари шароитида фуқаролик суд ишларини юритиш тўғрисидаги қонун хужжатларини такомиллаштириш масалалари: муаммо ва ечим” мавзусидаги, 2015 йил
24 декабрь куни ИИВ Тошкент олий ҳарбий техника билим юртида “Олий ҳарбий таълим муассасаларида ҳарбий-техник фанларни ўқитишнинг услубий масалалари” мавзусидаги, ИИВ Академиясида 2015 йилнинг 2 декабрь куни “Инсон ҳуқуқлари энг олий қадрият” мавзусидаги, 2015 йилнинг 10 декабрь куни Ўз.Р. ИИВ Инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ва юридик таъминлаш бошқармаси ва ИИВ Академиясининг ташкиллотчилиги билан Тошкент шаҳридаги «DEDEMAN» меҳмонхонасида соат
10-00 дан 17-00 га қадар “Инсон ҳуқуқлари ва манфаътларини ишончли ҳимоясини таъминлаш, қонун ижодкорлиги ва ҳуқуқни қўллаш амалиётининг муҳим йўналиши” мавзусидаги, 2016 йилнинг 21 ноябрь куни Олий мактаб маънавият ва маърифат маркази биносида соат 15-30 дан 17-00 га қадар “Ўзбекистон Республикаси Президенти сайлови – демократия омили” мавзусида давра суҳбати ташкил этилди.

Бундан ташқари Ўзбекистон Республикаси ИИВнинг Ёнғин хавфсизлиги олий техник мактабининг «Асосий тадбирлар» режасига асосан жорий йил 12 декабрь куни ЁХОТМ шахсий таркиби ва курсантларнинг ҳуқуқий билимларини ошириш, уларни Қонунга ҳурмат руҳида тарбиялаш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганлигининг 24 йиллигига бағишланган «Конституция – Инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилишнинг ҳуқуқий кафолати» мавзусида илмий-амалий семинар ўтказилиши режалаштирилган.

ЎзР ИИВ ЁХББнинг бўлим ва Ёнғин техник лабораторияси билан мактабнинг Касбий фаолиятнинг ҳуқуқий асослари ва бошқарувни ташкиллаштириш кафедраси ўртасида бир мунча ишлар амалга оширилди, жумладан, кафедра фанларидан амалий идоралардан келган малакали ходимлар томонидан дарс машғулотлари олиб борилди. Жумладан, ёнғин хавфсизлиги олий техник мактабида таҳсил олаётган курсантларни амалий кўникмаларини ошириш, назария ва амалиётнинг бир-бирига ўзаро узвий боғликлигини кўрсатиб бериш ҳамда амалий идоралардаги янгиликлар, муаммолар ва камчиликлар билан таништириш мақсадида 2016 йилнинг 24 август куни «Давлат ёнғин назорати» фанига ЎзР ИИВ ЁХББ МТЭБ катта муҳандиси майор Н.Пўлатов таклиф этилди. Учрашувда Н.Пўлатов 4 курс 401-402 ва 403-404 гуруҳ курсантларига I ва
II жуфтликда «Давлат ёнғин назоратининг меъёрий техник экспертиза ишларини ташкиллаштириш» мавзусида тушунчалар берди. Машғулот давомида курсантлар ўзларини қизиқтирган бир қанча саволларга жавоблар олишди. Дарсда курсантлар ўзларини қизиқтирган бир қанча саволларга жавоблар олишди.

Олий техник мактаби курсантларининг ҳуқуқий онги ва ҳуқуқий саводхонлигини юксалтириш мақсадида «Сиз қонунни биласизми?» рукни остида викторинаси жорий йилнинг 22 апрель куни соат 15-00да Олий мактаб “маънавият ва маърифат” марказида ўтказилди, мазкур виктаринага Тошкент давлат юридик университетидан ҳакам сифатида ю.ф.н. доцент Д.Р.Холманова иштирок этди, виктаринада саф қисми 2,3 ва
4 босқич курсантлари ўртасида беллашув бўлиб ўтди мазкур виктаринада 3-босқич курсантлари ғолиб деб топилди, курсантларга эсдалик совғалар ва ташаккурномалар мактаб раҳбарияти томонидан тақдим этилди.

Шунингдек, Сергели тумани ўзини-ўзи бошқариш органларининг кенг иштирокини таъминлаш ҳамда аҳоли билан учрашувларда янги қабул қилинган қонун ҳужжатларининг мазмун моҳиятини тушунтиришга алоҳида эътибор қаратилиб бу борада Мактаб ва Сергели туман ИИБ бошлиқлари томонидан паспорт-виза текшируви ва аҳолига қонунчиликни етказиш бўйича 2016 йил 11 март кунги 42-1-536-сонли тасдиқланган режасига асосан 2016 йил 14 март куни Сергели туманидаги “Йўлдош” маҳалласида яшавчи 67 нафар, 2016 йил 16 март куни, “Мустақиллик” маҳалласида яшавчи 62 нафар,  2016 йил 16 март куни, “Ал-Фарғоний” ва “Ёрқин ҳаёт” маҳаллаларида яшавчи 62 нафар,  аҳоли билан “Ҳуқуқбузарлик профилактикаси тўғрисида”ги, “Жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожатлари тўғрисида”ги ва “Давлат бошқарувининг очиқлиги тўғрисида”ги ва “Электрон ҳукумат тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунларининг мазмун моҳияти тушунтирилиб учрашувлар ўтказилди.

Бундан ташқари, 2016 йил 17 март куни Сергели “Туризм касб-ҳунар” коллежи 114 нафар, 2016 йил 17 март куни Сергели “Политехника касб-ҳунар” коллежи
131 нафар ўқувчилари ўқувчилари билан “Ҳуқуқбузарлик профилактикаси тўғрисида”ги, “Терроризмга қарши кураш тўғрисида”ги “Одам савдосига қарши курашиш тўғрисида”ги, “Давлат бошқарувининг очиқлиги тўғрисида”ги ва “Электрон ҳукумат тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунларининг мазмун ва моҳияти тушунтирилиб, учрашувлар ўтказилди.

Шу қаторда, Олий техник мактабининг Шахсий таркиб билан ишлаш хизмати бошлиғи ўринбосари “Тарбиявий ишлар бўлими” бошлиғи майор Н.А.Абулҳасан ва “Касбий фаолиятнинг ҳуқуқий асослари ва бошқарувни такиллаштириш” кафедраси бошлиғи вазифасини вақтинча бажарувчи подполковник Р.А.Абсаломовлар томонидан жорий йилнинг 20 май куни Сергели туманида жойлашган Тошкент туризм ва бизнес касб-ҳунар коллежида “Тадбиркорликка оид қонун ҳужжатларини ўрганиш”, “Вояга етмаганлар ўртасида оммавий маъданиятнинг кириб келиши” ва “Одам савдоси ва унга қарши курашиш” каби мавзуларда учрашув ўтказилди мазкур учрашув фото ва видео тасвирларга олиниб Олий техник мактабининг веб сайтига жойлаштирилди.

АКТнинг қўлланилиши.

Кафедранинг «Ҳуқуқшунослик, Ўзбекистон Республикаси Конституцияси», «Инсон ҳуқуқлари», «Маъмурий ва фуқаролик ҳуқуқи», «Жиноят ва жиноят-процессуал ҳуқуқи», «Ички ишлар идораларида иш юритиш», «Ички ишлар идораларида хизмат фаолиятида ҳуқуқий асослари», «Давлат ёнғин хавфсизлиги хизматида бошқарув», «Давлат ёнғин назорати», «Давлат ёнғин хавфсизлиги хизматида кадлар билан ишлаш» ва «Ёнғин хавфсизлиги асослари» фанларини ўқитишда ахборот-коммуникацион технологияларни кенг қўлланилади. Фанни ўзлаштиришда дарслик, ўқув ва услубий қўлланмалар, маъруза матнлари, тарқатма материаллар, электрон материаллар, слайдлардан,  тасвирлаш жихозларидан ва стендлардан фойдаланилади. Кафедра фанларидан барча мавзулар учун компьютер слайдлари тайёрланган бўлиб, ҳар бир машғулотда кенг фойдаланилади. Жами кафедра фанлари бўйича 2902 та слайдлар тайёрланиб, шулардан, ўзбек тили лотин графикаси алифбосида 1796 та, ўзбек кирил алифбосида 1620 та слайдлар ўқитишнинг замонавий техник воситаларидан фойдаланган ҳолда мавзуларни ёритишда, дарс жараёнинг самарадорлигини оширишда қўлланилиб келинмоқда.

Мактаб Ахборот-ресурс маркази кутубхонасига инсон ҳуқуқларига оид ҳуқуқий адабиётлар билан тўлдириб бориш йўналишида, мазкур йўналишдаги адабиётлар ва норматив ҳуқуқий ҳужжатларнинг нусҳаларини олиш учун 2016 йилнинг 10 март куни Инсон ҳуқуқлари бўйича Ўзбекистон Республикаси миллий Марказида мавжуд бўлган адабиётларни беғараз ажратилишига 42/24-530-сонли хатимизга мувофиқ Инсон ҳуқуқлари бўйича Ўзбекистон Республикасининг миллий маркази томонидан 94 дона беғараз ажратилган инсон ҳуқуқларига оид ҳуқуқий адабиётларни Олий мактаб АРМга жорий йилнинг 6 апрель куни  олиб келинди.

Кафедра ўқитувчилари томонидан чоп этилган дарслик, ўқув қўлланма, услубий қўлланма ва услубий кўрсатмалар рўйхати

 

Илмий ишлар номи Босма ёки қўлёзма Журнал, тўплам (йил, номер, бетлари) нашриёт ёки муаллифлик гувоҳномаси номери Босма табоқ ёки бетлар сони, муаллифлик иштироки Хаммуаллиф-лар фамилиялари
Кафедра катта ўқитувчиси подполковник Р.А.Абсаломов
1 «Хизмат ва тайёргарликни ташкил этиш» фанидан маъруза матнлари тўплами.

1-кисм.

Босма

усулида

Ўқув қўлланма: Ўзбекистон Республикаси ИИВ ЁХОТМ, Тошкент 2012. 60 Қ.Ғ.Каттаев
2 «Хизмат ва тайёргарликни ташкил этиш» фанидан маъруза матнлари тўплами.

2-кисм.

Босма усулида Ўқув қўлланма: Ўзбекистон Республикаси ИИВ ЁХОТМ, Тошкент 2012. 98 И.М.Муродов

А.Б.Ахмедов

3 «Хизмат ва тайёргарликни ташкил этиш» фанидан Амалий машғулотлар учун услубий қўлланма. Босма

усулида

Ўқув қўлланма: Ўзбекистон Республикаси ИИВ ЁХОТМ, Тошкент 2012. 100 И.М.Муродов

А.Б.Ахмедов

4 «Xizmat va tayyorgarlikni tashkil etish» fanidan ma’ruza matnlari to’plami 1-qismi Босма усулида Услубий қўлланма: Ўзбекистон Республикаси ИИВ ЁХОТМ, Тошкент 2013. ноябрь 100 Р.А.Абсаломов
5 “Тадибркорлик субъект-ларининг объекиларида ёнғинга қарши ҳолатини текшириш ва уларга таъсир чораларини қўллаш бўйича” услубий қўлланма. Босма усулида Услубий қўлланма: Ўзбекистон Республикаси ИИВ ЁХОТМ, Тошкент 2016. ноябрь 30 А.Б.Ахмедов
6 “Аҳоли турар жой биноларининг ёнғинга қарши ҳолатини текши-риш тартиби бўйича” услубий қўлланма. Босма усулида Услубий қўлланма: Ўзбекистон Республикаси ИИВ ЁХОТМ, Тошкент 2016. ноябрь 30 А.Б.Ахмедов
Кафедра ўқитувчиси капитан А.Б.Ахмедов
1 «Давлат ёнғин назорати» фанидан маъруза матнлари тўплами. 1-кисм. Босма усулида Ўқув қўлланма: Ўзбекистон Республикаси ИИВ ЁХОТМ, Тошкент 2011 йил июнь 60 Д.Т.Валиев
2 «Ёнғин хавфсизлиги хизмати фаолиятини ташкил қилиш» йўналиши бўйича фанлараро якуний давлат аттестацияси имтиҳонига тайёргарлик кўриши учун услубий кўрсатмаси. Босма усулида Ўқув қўлланма: Ўзбекистон Республикаси ИИВ ЁХОТМ, Тошкент 2011 йил июнь 60 С.М.Махмудов
3 «Хизмат ва тайёргарликни ташкил этиш» фанидан маъруза матнлари тўплами.

2-кисм.

Босма усулида Ўқув қўлланма: Ўзбекистон Республикаси ИИВ ЁХОТМ, Тошкент 2011 йил декабрь 60 И.М.Муродов Р.А.Абсаломов
4 «Давлат ёнғин хавфсизлиги хизмати фаолиятида бошқарувни ташкиллаштириш» курс иши ва битирув диплом ишларини бажариш бўйича услубий қўлланма. Босма усулида Услубий қўлланма: Ўзбекистон Республикаси ИИВ ЁХОТМ, Тошкент 2012 йил апрель 66 И.М.Муродов
5 «Хизмат ва тайёргарликни ташкил этиш» фани бўйича услубий қўлланма Босма усулида Услубий қўлланма: Ўзбекис-тон Республикаси ИИВ ЁХОТМ, Тошкент 2012 йил апрель 80 Р.А.Абсаломов
6 «Davlat yong’in xavfsizligi xizmati kadrlari bilan ishlash» fanidan ma’ruza matnlari to’plami Босма усулида Услубий қўлланма: Ўзбекистон Республикаси ИИВ ЁХОТМ, Тошкент 2013 йил августь 30 С.Ф.Муратова
7 «Davlat yong’in xavfsizligi xizmati kadrlari bilan ishlash» fanidan uslubiy qo’llanma Босма усулида Услубий қўлланма: Ўзбекистон Республикаси ИИВ ЁХОТМ, Тошкент 2013 йил августь 30 С.Ф.Муратова
8 «Xizmat va tayyorgarlikni tashkil etish» fanidan ma’ruza matnlari to’plami 1-qismi Босма усулида Услубий қўлланма: Ўзбекистон Республикаси ИИВ ЁХОТМ, Тошкент 2013 йил ноябрь 60 Р.А.Абсаломов
9 “Тадибркорлик субъект-ларининг объекиларида ёнғинга қарши ҳолатини текшириш ва уларга таъ-сир чораларини қўллаш бўйича” қўлланма. Босма усулида Услубий қўлланма: Ўзбекистон Республикаси ИИВ ЁХОТМ, Тошкент 2016. ноябрь 30 Р.А.Абсаломов
10 “Аҳоли турар жой биноларининг ёнғинга қарши ҳолатини текши-риш тартиби бўйича” услубий қўлланма. Босма усулида Услубий қўлланма: Ўзбекистон Республикаси ИИВ ЁХОТМ, Тошкент 2016. ноябрь 30 Р.А.Абсаломов
11 “Амалиёт асослари” фанидан амалий машғулотлар ўтказиш бўйича услубий қўлланма Босма усулида Услубий қўлланма: Ўзбекистон Республикаси ИИВ ЁХОТМ, Тошкент 2016. ноябрь 30 Қ.Якубов