Нашрлар

ЯНГИ ДАРСЛИК ЯРАТИЛДИ….

Ўзбекистон Республикасининг «Таълим тўғрисида»ги Қонуни ва «Кадрлар тайёрлаш миллий дастури» талаблари асосида олий маълумотли мутахассис кадрларни ҳар томонлама етук, билимдон қилиб тайёрлашда — янги давлат таълим стандартлари ва ўқув дастурларига асосан яратилган дарсликларнинг ўрни жуда катта аҳамият касб этади.

Республикамиз мустақилликка эришганидан сўнг ўтган давр мобайнида иқтисодиёт ва халқ хўжалигининг барча соҳаларида бўлгани каби ёнғин хавфсизлиги тизимида ҳам самарали ишлар амалга оширилди.

Истиқлолнинг дастлабки кунларидан бошлаб, мамлакатимизда сиёсий ва иқтисодий ислоҳотлар ўтказиш борасида кенг кўламли ишлар амалга оширилди. Бу улуғвор ишлар натижасида мамлакатимизнинг иқтисодиёти мустаҳкамланиб ривожланган давлатлар қаторидан ўрин олиши учун, юртимизда тинчлик ва осойишталикни таъминлаш, ҳуқуқий демократик давлат барпо этиш йўлида бир қатор ижобий ишлар қилинди. Юртбошимиз ташаббуслари билан олий таълим тизимини тубдан такомиллаштириш, мамлакатни ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришнинг устувор вазифаларидан келиб чиққан ҳолда, кадрлар тайёрлаш мазмунини тубдан қайта кўриш, ҳалқаро стандартлар даражасига мос олий маълумотли мутахассислар тайёрлаш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 20 апрелдаги ПҚ-2909-сон «Олий таълим тизимини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги қарори қабул қилинди. Мазкур қарорга мувофиқ мутахассис кадрларни тайёрлашда янги дарсликлардан фойидаланилган ҳолда таълим олувчиларга энг замонавий техника ва технологияларнинг сир асрорларини мукаммал ўргатиш, уларни юксак ақл-заковат эгаси бўлишлари замон талаби ҳисобланади.

Шундай дарсликлардан бири ИИВ Ёнғин хавфсизлиги институти бошлиғи генерал-майор А.Ҳ.Қулдошев бошчилигида “Ёнғин ўчириш тактикаси” номли дарслик ишлаб чиқиб, “Чўлпон”  нашриёт-матбаа ижодий уйи томонидан нашр этилди. Ушбу дарслик 41 боб, 655 бетдан иборат.

Мазкур дарслик Ўзбекистон Республикаси ИИВ тасарруфидаги «Ёнғин хавфсизлиги» мутахассислиги учун мўлжалланган бўлиб, ундан 5А 860101 – «Меҳнат муҳофазаси» йўналишида таҳсил олаётган талабалар учун ҳамда ёнғин хавфсизлиги хизмати ходимлари, ёнғин хавфини ўрганадиган йўналишдаги олий ўқув юрти талабалари ҳам фойдаланиши мумкин.

Умуман, «Ёнғин ўчириш тактикаси» дарслигининг мақсади – ёнғин ҳақида тушунча, унинг ривожланиш босқичлари, аҳоли турар жой бинолари, халқ хўжалиги ва саноат масканларида содир бўлиши мумкин бўлган ёнғинларни бартараф этиш, Давлат ёнғин хавфсизлиги хизмати ходимларининг ёнғин тактик тайёргарлигини ташкил этиш каби қатор масалаларни ўргатишдан иборат.

ЯНГИ ДАРСЛИК ЯРАТИЛДИ….

Ўзбекистон Республикасининг «Таълим тўғрисида»ги Қонуни ва «Кадрлар тайёрлаш миллий дастури» талаблари асосида олий маълумотли мутахассис кадрларни ҳар томонлама етук, билимдон қилиб тайёрлашда — янги давлат таълим стандартлари ва ўқув дастурларига асосан яратилган дарсликларнинг ўрни жуда катта аҳамият касб этади.

Республикамиз мустақилликка эришганидан сўнг ўтган давр мобайнида ижтимоий соҳа ва иқтисодиёт тармоқларининг барча соҳаларида бўлгани каби ёнғин хавфсизлиги тизимида ҳам самарали ишлар амалга оширилди.

Истиқлолнинг дастлабки кунларидан бошлаб, мамлакатимизда сиёсий ва иқтисодий ислоҳотлар ўтказиш борасида кенг кўламли ишлар амалга оширилди. Бу улуғвор ишлар натижасида мамлакатимизнинг иқтисодиёти мустаҳкамланиб ривожланган давлатлар қаторидан ўрин олиши учун, юртимизда тинчлик ва осойишталикни таъминлаш, ҳуқуқий демократик давлат барпо этиш йўлида бир қатор ижобий ишлар қилинди. Юртбошимиз ташаббуслари билан олий таълим тизимини тубдан такомиллаштириш, мамлакатни ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришнинг устувор вазифаларидан келиб чиққан ҳолда, кадрлар тайёрлаш мазмунини тубдан қайта кўриш, ҳалқаро стандартлар даражасига мос олий маълумотли мутахассислар тайёрлаш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 20 апрелдаги ПҚ-2909-сон «Олий таълим тизимини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги қарори қабул қилинди. Мазкур қарорга мувофиқ мутахассис кадрларни тайёрлашда янги дарсликлардан фойдаланилган ҳолда таълим олувчиларга энг замонавий техника ва технологияларнинг сир асрорларини мукаммал ўргатиш, уларни юксак ақл-заковат эгаси бўлишлари замон талаби ҳисобланади.

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Ёнғин хавфсизлиги институти бошлиғи генерал-майор А.Ҳ.Қўлдошевнинг умумий тахрири остида Ў.Т.Музафаров, Р.С.Юсупов, И.И.Сиддиқов муаллифлигида “Қурилишда ёнғин хавфсизлиги” номли дарслик ишлаб чиқилиб, “Чўлпон” нашриёт-матбаа ижодий уйи томонидан нашр этилди. Ушбу дарслик 5 та бўлим, 382 бетдан иборат.

Мазкур дарслик Ўзбекистон Республикаси ИИВ тасарруфидаги «Ёнғин хавфсизлиги» мутахассислиги учун мўлжалланган бўлиб, ундан 5А 860101 – «Меҳнат муҳофазаси» йўналишида таҳсил олаётган талабалар учун ҳамда ёнғин хавфсизлиги хизматининг меъёрий-техник экспертиза ходимлари, шунингдек, лойиҳаловчи муҳандислар хам фойдаланиши мумкин.

Умуман, «Қурилишда ёнғин хавфсизлиги» дарслигининг мақсади – бино ва иншоотларнинг ички қисмларини режалаштириш, ишлаб чиқариш бино ва иншоотларини ички қисмларини режалаштиришнинг ўзига хос хусусиятлари, ёнғинга қарши тўсиқлар, одамларни эвакуация қилиш жараёни, эвакуация йўл ва йўлаклари, эвакуация чиқиш жойларининг сони ва ўлчамлари, иситиш тизимлари, шамоллатиш тизимлари, бино ва иншоотларнинг тутунга қарши химояси, портлаш кўрсаткичлари, шаҳар ва қишлоқ хўжалиги биноларининг бош жойлашиш режаси, ёнғинга қарши оралиқ масофа, назорат хақида тушунча, лойиҳалаш ташкилотларининг назорат қилишнинг ўзига хос-хусусиятлари, янги қурилишларда назорат ишларининг ахамияти, қурилиш ишлари якунланган объектларни фойдаланишга қабул қилиш тўғрисида маълумотлар ёритилган.

«НАВОИЙ КОН-МЕТАЛЛУРГИЯ КОМБИНАТИ» ДАВЛАТ КОРХОНАСИ ОБЪЕКТЛАРИ УЧУН ЁНҒИН ХАВФСИЗЛИГИ ҚОИДАЛАРИ

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Ёнғин хавфсизлиги олий техник мактаби мутахассислари «Ёнғин хавфсизлиги тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикасининг Қонуни 6-моддасига мувофиқ ёнғин хавфсизлиги соҳасидаги норма ижодкорлиги йўналишида фаол иштирок этади.

Олий мактабда сўнгги йилларда ўқув жараёнининг амалиёт билан уйғунлигини таъминлаш, республика ижтимоий-иқтисодий соҳа тармоқларининг ёнғин хавфсизлигини таъминлаш бўйича норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни ишлаб чиқиш йўналишида қатор ишлар амалга ошириб келинмоқда.

2014 йилда «Навоий кон-металлургия комбинати» Давлат корхонасининг буюртмаси асосида мазкур корхона объектлари учун Ёнғин хавфсизлиги қоидалари ишлаб чиқилиши бошланиб, 2016 йилда якунига етказилди.
«НКМК» Давлат корхонаси объектлари учун Қоидалар илк маротаба Ўзбекистон Республикаси ИИВ ЁХОТМ (А.Ҳ.Қўлдошев, Ў.Т.Музафаров, Н.А.Мансурходжаев ва У.А.Ёқубовлардан иборат муаллифлар гуруҳи) томонидан ишлаб чиқилган бўлиб, объектлар учун ёнғин хавфсизлигининг умумий қоидалари, асосий ҳамда махсус талабларини ўз ичига олади ва келгусида республикада энг йирик ва стратегик аҳамиятга эга бўлган «НКМК» ДК объектларининг ёнғин хавфсизлигини таъминлашнинг асосий негизи сифатида хизмат қилади.

Мазкур ёнғин хавфсизлиги қоидаларини ишлаб чиқишда технологик жиҳозлардан фойдаланишда портлаш-ёниш ва ёнғин хавфсизлиги бўйича амалдаги меъёрий ва ҳуқуқий ҳужжатлар, Қоидалар ва йўриқномалар талаблари ҳамда Ўзбекистон Республикаси ИИВ Ёнғин хавфсизлиги Бош бошқармасининг таклиф ва мулоҳазалари инобатга олинган.

Институт ИИВ тизимидаги ёнғин хавфсизлиги хизмати учун олий маълумотли, юқори малакали мутахассислар етиштириш бўйича республикада ягона таълим муассасаси эканлиги ва шу сабабли мутахассислик фанларини юқори савиядаги замонавий ўқув адабиётлари ва дарсликлар билан етарли миқдорда таъминлаш масаласи доимо долзарб ҳисобланади. Шуларни инобатга олиб Институт раҳбарияти томонидан ёнғин хавфсизлиги йўналишида замонавий дарсликлар яратиш  ва чоп этишга алоҳида эътибор қаратилган.

Бугунги кунгача 2 та шундай дарслик тайёрланиб, Ўзбекистон Республикаси ОваЎМТВнинг Мувофиқлаштириш кенгаши тавсиясига биноан нашр этилди ва курсантлар томонидан кенг фойдаланилмоқда. Булар:

  1. 2010 йилда нашр этилган полковник Д.Х.Исраилов ва подполковник И.И.Сиддиқовлар муаллифлигидаги «Бино, иншоотлар ва уларнинг ёнғинга бардошлиги» номли дарслик. Мазкур дарслик 2010 йилда Республика миқёсидаги ўтказилган «Йилнинг энг яхши дарслиги» танловида ўз йўналишида ғолиб деб топилди;
  2. 2013 йилда нашр этилган полковник Н.А.Мансурходжаев ва подполковник У.А.Ёқубовлар муаллифлигидаги «Ishlab chiqarish texnologik jarayonlarining yong‘in xavfsizligi» дарслиги.

Мазкур йўналишдаги ишларни жадаллаштириш ва тизимли ташкил қилиш мақсадида Институтнинг фармойиши ишлаб чиқилиб, унга асосан ихтисослик фанларидан бугунги кунда энг долзарб бўлган 10 та дарсликни яратиш режалаштирилган бўлиб, ишчи гуруҳи ва муаллифлар таркиби тасдиқланган.

Ҳозирги вақтда янгиланишига зарурат туғилган ўқув-услубий адабиётлар замонавий талаблар асосида режали тарзда кафедралар томонидан қайта ишлаб чиқилмоқда. Жумладан, 2011-2014 йиллар мобайнида 116 та ўкув-услубий адабиёт чоп этилган бўлиб, улардан 1 таси дарслик, 3 таси монография, 29 таси маъруза матнлари тўплами, 46 таси ўқув-услубий қўлланмалар, 27 таси ўқув-услубий кўрсатмалар, 1 таси масалалар тўплами, 3 таси конференция материаллари тўплами, 1 таси хужжатлар намунаси, 4 таси методик материаллардан иборатдир.